Du blir strax automatiskt flyttad till Kameraövervakning i Östergötland (www.kio.se), som tagit över Sköld Securitys verksamhet.